BLOG

Culemborg betrekt Voorkopers bij energiekeuzes

10 MEI 19

Bewoners Voorkoop verkennen via Omons kansen voor aardgasvrij wonen

Samen kiezen voor een nieuwe energievoorziening. In de wijk Voorkoop in Culemborg is men er klaar voor! Voorkopers brengen sinds deze week via Omons kansen voor energiebesparing in kaart. Zo onderzoeken zij samen wat stoppen met aardgas betekent voor hun huishoudens. De volgende stap is dat woningeigenaren in de online omgeving van Omons besparingsmaatregelen gaan verkennen. Zo onderzoeken zij samen wat stoppen met aardgas betekent voor hun huishoudens. Een kerngroep van bewoners legt bevindingen uiteindelijk vast in een buurtwarmteplan.

Omons in Voorkoop

Sinds maart zijn bewoners van Voorkoop al betrokken bij het proces. Dat begon met een reeks informatieavonden. Omons helpt bewoners nu inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun woningen te verduurzamen. Via het online platform van Omons krijgen gebruikers te zien wat de kosten zijn als men kiest voor bepaalde energiebesparende maatregelen. Maar ook wat dit betekent voor hun energierekening en welke energiebesparing dit oplevert. Het platform maakt energiemaatregelen en scenario’s inzichtelijk op basis van open data . Dit wordt aangevuld met informatie die bewoners en de gemeente zelf aanleveren. Als alle buren Omons invullen, ontstaat er ook een totaalbeeld van de keuzes die door alle Voorkopers worden gemaakt. En dat geeft weer belangrijke input aan een kerngroep die aan de slag gaat met het maken van het buurtwarmteplan voor Voorkoop. Bewoners van Voorkoop met een koophuis ontvangen per post een registratiecode. Daarmee krijgen ze directe toegang tot de online omgeving van Omons.

Warmtekeuze Culemborg

In het project ‘Warmtekeuze Culemborg’ onderzoeken bewoners wat er nodig is om in de toekomst woningen comfortabel te verwarmen, van warm tapwater te voorzien en te kunnen koken als het aardgas wordt uitgefaseerd. Wanneer dat plaatsvindt? Dat is nu nog niet bekend. Maar het is verstandig om daar nu al over na te denken. Het project is een initiatief van de gemeente Culemborg, Woningcorporatie KleurrijkWonen, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Vrijstad Energie. Buurt voor buurt verkennen zij in samenspraak met de bewoners alternatieve manieren van verwarming. De wijk EVA-Lanxmeer was als eerste aan de beurt. Een logisch startpunt omdat hier al enkele bewonersinitiatieven actief waren en de wijk relatief eenvoudig van het gas te halen is. Ook in EVA-Lanxmeer is Omons ingezet om een verkenning te doen naar de wensen en behoeften van bewoners op gebied van duurzame energie. De resultaten uit Omons zijn gebruikt bij het opstellen van een wijk energieplan.

Participatie

De gemeente Culemborg gelooft in een actieve rol van burgers bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening. De stap van aardgas naar een duurzame energievoorziening gaat iedereen aan. Daarom stimuleert de gemeente allerlei lokale initiatieven waarbij bewoners actief betrokken worden bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Omons?
Kijk dan onderstaande video waarin we kort uitleggen hoe het platform werkt.