BLOG

Festival Aardgasvrij: Nijmegen Oost

13 SEP 18

Op zaterdag 15 september staan Lodewijk Rondeboom en Nienke Elfferich namens Omons op Festival Aardgasvrij in Nijmegen-Oost. Wil je meer weten over hoe Omons bewoners een stem geeft in de energietransitie? Kom dan naar onze workshop om 13.00 uur.

Festival Aardgasvrij Nijmegen-Oost

Op zaterdag 15 september van 11.00 tot 17.00 uur organiseert Gemeente Nijmegen in de Thiemeloods het Festival Aardgasvrij Nijmegen-Oost. Bewoners van Bottendaal en Hengstdal en andere belangstellenden kunnen hier terecht voor allerlei informatie over aardgasvrij wonen. Er zijn demonstraties inductie koken, lezingen, een informatiemarkt en een bezoek aan een aardgasvrije voorbeeldwoning.

Het festival vindt plaats in het kader van de wamtetransitie Nijmegen Aardgasvrij. Locatie is Nijmegen-Oost, omdat Bottendaal en Hengstdal als een van de eerste wijken aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden én al bezig met voorbereidingen. De gemeente wil deze wijken uiterlijk in 2035 aardgasvrij hebben, samen met Hatert, stadsdeel Dukenburg en het stationsgebied van Heijendaal. Daarna volgen stapsgewijs de andere wijken.

Nijmegen Aardgasvrij

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal én aardgasvrij zijn. In 2045 moeten bijna 80.000 woningen en alle andere gebouwen in de Nijmeegse wijken van het gas af zijn en gebruikmaken van alternatieve energiebronnen. De Warmtevisie Nijmegen, die momenteel wordt behandeld in de gemeenteraad, beschrijft de route naar een aardgasvrij Nijmegen. Een gezamenlijke opgave voor de gemeente, huiseigenaren, de netbeheerder, warmteleveranciers, woningcorporaties en huurders. Niet overhaast en ineens, maar wijk voor wijk. Voor heel Nijmegen is gekeken op welke plek, welk alternatief voor aardgas het meest kansrijk is. Uitgaande van de betaalbaarheid voor de eindgebruiker en op basis van (renovatie)planningen en bestaande initiatieven in de stad.

BEKIJK DE FESTIVAL FLYER

MELD JE AAN VOOR HET EVENEMENT


Omons. Het beste besluit neem je samen!

Koken en stoken op aardgas is in heel Nederland in 2050 definitief verleden tijd. Dat is voor veel mensen nog ver weg, maar er moeten de komende jaren veel keuzes worden gemaakt voor nieuwe duurzame energievoorzieningen. Omdat die keuzes om ons allemaal gaan, is de keuzetool Omons ontwikkeld. Het is een initiatief van Alliander DGO in samenwerking met diverse partners. Voor gemeenten is het een uitdaging om met oplossingen te komen voor alternatieven voor aardgas waar iedereen blij van wordt. Door als gemeente te kiezen voor een gestructureerde aanpak en met elke buurt in gesprek te gaan, kan iedere bewoner en belanghebbende zijn stem laten horen.

Omons is de tool die gemeenten bij hun besluitvorming kunnen gebruiken, omdat het inzicht biedt in de effecten van individuele en collectieve keuzes voor nieuwe energie. De nieuwe tool is een platform dat eenvoudig is te gebruiken door alle bewoners in de buurt. Het werkt heel simpel. Je hoeft alleen je eigen woninggegevens in te voeren. Vervolgens kun je aan de slag en zie je direct wat de consequenties van een bepaalde keuze zijn voor je eigen huis en buurt en kan deze ook met je buren vergelijken. Met Omons kunnen gemeenten en bewoners samen beslissen wat de beste oplossing is voor een energieneutrale buurt.