BLOG

Leiden in gesprek met bewoner over aardgasvrij

02 OKT 18

Gemeente Leiden in gesprek met bewoners ‘Gasthuiswijk’ over aardgasvrij

Door: Agnes Boonstra


NEEM CONTACT MET MIJ OP

Terwijl mijn trein Leiden Centraal nadert, kijk ik naar buiten en zie ik enkele honderden woningen in een flits aan me voorbij gaan. Ik ben onderweg naar de informatieavond ‘Gasthuiswijk aardgasvrij’. De gemeente Leiden organiseert deze avond voor de bewoners. Eerder dit jaar zijn zij geïnformeerd dat hun buurt als eerste aardgasvrij zal worden gemaakt. Als productontwikkelaar van Omons heb ik veel contact met bewoners uit verschillende buurten in Nederland en ik ben erg benieuwd hoe deze aankondiging in de Gasthuiswijk is ontvangen. Vanavond hoop ik erachter te komen welke vragen, behoeften en ideeën er bij hen leven.

De gemeente heeft het initiatief genomen, door de Gasthuiswijk aan te wijzen als ‘Proeftuin’ en de bewoners te informeren. Nu willen zij ook het gesprek aangaan en erachter komen wat er leeft onder de bewoners. De avond staat dan ook in het teken van de ‘eerste stap’. Naast veel huiseigenaren, waarvan er een aantal verenigd is in een VVE, zijn er ook enkele huurders op de avond afgekomen.

Betrouwbaar en betaalbaar

Gedurende de avond passeren diverse onderwerpen de revue. Er wordt gesproken over mogelijke warmteoplossingen in de Gasthuiswijk en wat dat betekent voor de aanpassing van woningen. De sfeer is open en iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar zorgen en gedachten te uiten. Er blijken ontzettend veel vragen te leven. Zoals ‘wat zijn technisch gezien de mogelijkheden’ en ‘werkt dat ook in mijn woning’? ‘Hoe ga ik dat allemaal betalen’ en ‘zijn daar subsidies voor beschikbaar’? In één van de rondetafelgesprekken over techniek zegt mijn buurvrouw dat ze met allerlei adviseurs door de bomen het bos niet meer ziet, en behoefte heeft aan betrouwbare, onafhankelijke informatie. Een duidelijk signaal!

De bewoner centraal

Naast de technische mogelijkheden is vanavond het belangrijkste verzoek aan de gemeente om een transparant en helder proces vorm te geven. Bewoners willen duidelijkheid over hoe zij kunnen meebeslissen en willen weten wanneer er wat gebeurt. Het is goed om te constateren dat men vragen en opmerkingen rechtstreeks aan de gemeente kan richten, ook in het vervolg van het proces. De aanwezigheid van de wethouder Duurzaamheid wordt zichtbaar gewaardeerd. Daarmee geeft Leiden een positief signaal af aan haar bewoners.

Collectieve besluitvorming

Hoewel de ‘transitietrein’ duidelijk nog op gang moet komen, ga ik met een positief gevoel richting Leiden Centraal. Eén ding is zeker: de thema’s waar wij ons met het team van Omons voor inzetten zijn relevant! Avonden zoals deze zijn daarbij ontzettend belangrijk. Gemeenten, bewoners maar ook wij doen veel kennis en ervaring op. Die kennis vertalen we richting Omons. Zo helpen we om de veranderingen die op iedere bewoner afkomen, helder in beeld te brengen. Omons ondersteunt daarmee een transparant keuzeproces waardoor bewoners kunnen meebeslissen over hun energietoekomst.