BLOG

Omons: Gelderland kijkt vooruit

05 JUN 18

Omons bij Dag van Gelderland

Geef bewoners een stem in de energietransitie!

Wanneer: 6 juni 2018 (18:15 – 19:00)

Locatie: Akoesticum, Ede

Ruimte: Entresol 2

Thema: Groen in GelderlandAANMELDEN

Groen in Gelderland

Een klimaatneutraal Gelderland in 2050, dat is de inzet van het Gelders Energieakkoord. Een brede aanpak die vele verschillende betrokkenen en samenhangende thema’s raakt, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en de energietransitie. Een beweging die buiten onze provincie in volle gang is en ook onze Gelderse streken, steden en dorpen beïnvloedt. Hoe maken we de overgang van fossiele naar duurzaam opgewekte energie? Welke kansen biedt de energietransitie voor de werkgelegenheid? Hoe behouden we onze rijke Gelderse natuur en een vitaal platteland? Alle onderwerpen die te maken hebben met het verduurzamen van de provincie zijn welkom. Bestaande en nieuwe initiatieven van een brede groep betrokkenen komen aan bod binnen dit thema van het congres.