BLOG

Woonwijk EVA-Lanxmeer werkt met Omons aan aardgasloze wijk

06 APR 18

De kop is eraf! Maandag 26 maart mochten we dan eindelijk aan de slag met Omons in een echte buurt, met echte bewoners en échte ambities om te verduurzamen. Met 60 bewoners kwamen we samen in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg en daarmee was het druk in de sfeervolle Gelderlandfabriek. Een uniek moment in Nederland! Nog niet eerder werkte een buurt gezamenlijk met een keuzetool zoals Omons aan een nieuwe, duurzamere energievoorziening. En eerlijk, dat was voor iedereen toch wel even spannend. Gelukkig was de avond in samenwerking met enkele bewoners tot in de puntjes voorbereid.

 

Samen keuzes maken zonder het individu uit het oog te verliezen

De avond begon met een aantal sprekers, waaronder Gerwin Verschuur, zelf buurtregisseur van EVA-Lanxmeer en directeur van wijkenergiebedrijf Thermo Bello. Hij vertelde iets uit over de nut en noodzaak van de buurtaanpak en de mogelijkheden die het EVA-Lanxmeer kan bieden. Dit riep al snel enkele kritische maar hele relevante vragen op zoals: “Hoe zorgen we ervoor dat we niet té vroeg zijn met dit proces, en hoe houden we rekening met de timing van het nemen van maatregelen?” “Hoe worden huurders betrokken, of bewoners die net buiten deze buurt wonen?” “Hoe zorgen we ervoor dat we collectieve kansen niet missen door enkel voor individuele opties te
kiezen?”

Daarmee was duidelijk te merken dat alle bewoners zeer betrokken zijn bij het thema duurzaamheid en mogelijke veranderingen die dit voor hun huis en buurt gaat hebben. Na een korte intro van het buurtplatform en de keuzetool zelf, konden bewoners zelf aan de slag! Iedereen kon met een persoonlijk wachtwoord direct inloggen en zelf ervaren welke energiekeuzes er gemaakt kunnen worden voor eigen huis en buurt. Eerste reacties waren dat de tool intuïtief en makkelijk werkt. Er werd ook nog nagepraat over de buurtaanpak en de rol die bewoners hierin kunnen gaan spelen. Al met al is er in deze buurt enorm veel enthousiasme om samen aan de slag te gaan, maar zijn er ook nog veel vragen te beantwoorden om samen tot een plan voor de hele buurt te komen. Een mooie uitdaging voor Culemborg, EVA-Lanxmeer en Omons.

 

Terugblik Omons sessie Culemborg

 

Buurtaanpak en Omons roepen ook nog vragen op

Het verhaal van de Buurtaanpak en de inzet van een keuzetool zoals Omons maakte gedurende de avond veel reacties los. Overwegend positief maar soms ook kritisch. Bijvoorbeeld ten aanzien van privacy maar ook hele praktische vragen over het gebruik van Omons.

Een greep uit de reacties:

“Wat gebeurt er met mijn gegevens en wie kan ze zien?”

“Omons is echt een aanvulling op het proces in onze buurt”

“Ik vind het vooral fijn dat het niet alleen mijn situatie is die in kaart gebracht wordt, maar ook die van mijn buurt, en hoe beide zich verhouden tot elkaar.”

“Moet ik nu mijn spouwmuuroppervlak op gaan meten?!”

“Het is niet alleen een technisch project maar ook een sociaal project.”

 

Leuk! Maar hoe nu verder?

Alle bewoners ontvangen binnenkort een brief met hun persoonlijk wachtwoord, zodat iedereen kans krijgt om input te leveren. Bewoners kunnen ook met elkaar in gesprek gaan via het buurtplatform waar iedereen toegang toe heeft met het persoonlijke token.

 

Culemborg en EVA-Lanxmeer

In Culemborg gaan bewoners en gemeente het komende jaar intensief aan de slag om een warmteplan op te stellen, binnen project Warmtekeuze Culemborg. De wijk EVA-Lanxmeer is een relatief nieuwe wijk waar bewoners zeer betrokken zijn bij het onderwerp en woningen zijn in energetisch opzicht hun tijd vooruit. Er zijn ook meer experimentele woningen, zoals kaswoningen, woningen met grote warmtebuffers, warmtepompen, etc. In de wijk ligt ook het lage temperatuurnetwerk van Thermo Bello, een wijkenergiebedrijf in eigendom van de bewoners. Veel inwoners verwarmen dus al duurzaam, wel zijn ze vaak nog aangesloten op het gasnetwerk voor hun warm watervoorziening. Omdat het de wens is om EVA-Lanxmeer helemaal aardgasvrij te maken, gaan de bewoners nu aan de slag met Omons.

Volg ons ook op LinkedIn


LinkedIn