Gemeente Culemborg

Warmtekeuze Culemborg

Culemborg betrekt bewoners bij keuzes voor aardgasvrij wonen!

De gemeente culemborg gelooft in een actieve rol van bewoners bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening.
In de wijken EVA-Lanxmeer en Voorkoop wordt nu al samen met bewoners gekeken naar de kansen voor verduurzaming van woningen en buurten. Omons helpt bewoners in beide wijken om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om energie te besparen en aardgasvrij te kunnen worden.

EVA-Lanxmeer maakte in 2018 gebruik van Omons om te inventariseren welke wensen en behoeften er spelen met betrekking tot verduurzaming. De wijk EVA-Lanxmeer is een relatief nieuwe wijk waar bewoners zeer betrokken zijn bij het onderwerp en woningen zijn in energetisch opzicht hun tijd vooruit. Er zijn ook meer experimentele woningen, zoals kaswoningen, woningen met grote warmtebuffers, warmtepompen, etc. In de wijk ligt ook het lage temperatuurnetwerk van Thermo Bello, een wijkenergiebedrijf in eigendom van de bewoners. Veel inwoners verwarmen dus al duurzaam, wel zijn ze vaak nog aangesloten op het gasnetwerk voor hun warm watervoorziening. Omdat het de wens is om EVA-Lanxmeer helemaal aardgasvrij te maken, zijn de bewoners aan de slag gegaan met Omons.

Als gemeente Culemborg geloven wij in een actieve rol van bewoners bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening. Omons is het platform dat ons helpt om bewoners een stem te geven in dit proces

Jan de Rooij — Projectleider Culemborg (2019)


Warmtekeuze Culemborg

In 2016 startte de gemeente Culemborg samen met wijkenergiebedrijf Thermo Bello en Alliander het initiatief ‘Warmtekeuze Culemborg’. Doel van het project was enerzijds het in kaart brengen van kansen om beschikbare duurzame warmtebronnen te benutten én het ontwikkelen van een aanpak om bewoners in staat te stellen zelf te beslissen over de warmtekeuze in hun wijk. Om dit voor elkaar te krijgen was een pilot nodig om de aanpak te testen in verschillende buurten. Als de aanpak werkt zal ook in de andere wijken de warmtekeuze met de bewoners worden bepaald.