Gemeente Eindhoven

Case study

Innovatiestad op weg naar een aardgasvrije stad

Eindhoven behoort tot de Europese top van innovatieve steden en heeft de ambitie om deze positie te versterken. De gemeente wil daarom ook in de energietransitie en de uitfasering van aardgas een voortrekkersrol vervullen. Dit pakken ze aan middels een wijkgerichte aanpak (buurtenaanpak). Bewoners spelen een belangrijke rol binnen het proces. In drie pionierbuurten onderzoekt de gemeente opties voor een alternatieve, duurzame energievoorziening. Daarom is er een unieke samenwerking aangegaan met Buurkracht en Omons.

Eindhoven is een innovatieve stad. Dit gebruiken we nu om de energietransitie in de wijken, samen met bewoners, handen en voeten te geven.

Jan van der Meer — Wethouder Gemeente Eindhoven (maart 2019)

Buurtenaanpak

De Sintenbuurt, Generalenbuurt en ’t Ven. Dat zijn de drie pionierbuurten binnen de buurtenaanpak van de gemeente Eindhoven.

‘t Ven heeft eind 2018 een Rijksbijdrage gekregen vanuit het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Momenteel wordt samen met bewoners de bestaande situatie in de buurt in kaart gebracht en worden de mogelijke alternatieven voor aardgas verkend. In ’t Ven bekijkt men naast individuele maatregelen ook de kansen voor een open warmtenet. Hieruit volgt het wijkplan dat de route naar aardgasvrij wonen voor de buurt inzichtelijk maakt. Per buurt zal eind 2019 een plan klaarliggen dat stappen hoe aardgasvrij wonen.

Proeftuin ‘t Ven

‘t Ven heeft eind 2018 een Rijksbijdrage gekregen vanuit het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Momenteel wordt samen met bewoners de bestaande situatie in de buurt in kaart gebracht en worden de mogelijke alternatieven voor aardgas verkend. In ’t Ven bekijkt men naast individuele maatregelen ook de kansen voor een open warmtenet. Hieruit volgt het wijkplan dat de route naar aardgasvrij wonen voor de buurt inzichtelijk maakt.

Partners

Gemeente Eindhoven, Buurkracht en Omons zijn in 2019 een unieke samenwerking aangegaan. De partijen geloven allen in een actieve rol van bewoners bij keuzes voor nieuwe energie. Eindhoven heeft gekozen voor een buurtenaanpak waarbij nauw wordt samengewerkt met lokaal betrokken. Buurkracht en Omons leveren hiervoor de benodigde complementaire kennis, ervaring en slimme oplossingen. Buurkracht heeft jarenlange ervaring met bewonersparticipatie en -activatie in buurten door heel Nederland. Dit doen ze door buurten te ondersteunen met tips, tricks en tools zoals de Buurkracht-app. Het digitale Omons platform sluit hier perfect op aan. Het biedt bewoners een centrale plek om direct betrokken te zijn bij de buurtenaanpak.