Gemeente Leiderdorp

Samenwerken aan een wijk van de toekomst

Naar Oranjewijk / Doeskwartier West >>


Bewoners en gemeente verkennen kansen voor aardgasvrij wonen

Aan de rand van het Groene hart werkt de gemeente Leiderdorp samen met haar bewoners aan aardgasvrij wonen. In de Oranjewijk en Doeskwartier West worden nu al de eerste stappen gezet. Onder leiding van een bewonerswerkgroep wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de opties om aardgasvrij te worden. Naast financiële en technische haalbaarheid vormen de wensen en behoeften van bewoners een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De gemeente heeft daarom gekozen voor Omons als het platform waar woningeigenaren hun voorkeur uit kunnen spreken voor duurzame alternatieven. Begin juli (2019) krijgen alle woningeigenaren van Oranjewijk en Doeskwartier West toegang tot Omons.

Meebeslissen over de energievoorziening van de toekomst

Het doel van de bewonerswerkgroep en de gemeente is om samen een betaalbaar, betrouwbaar en comfortabel alternatief voor aardgas te kiezen. Zij onderzoeken in samenwerking met DWA welke type woningen in de wijk aanwezig zijn, welke beschikbare warmtebronnen en technieken beschikbaar zijn en wat de kosten per type woning zijn om aardgasvrij te worden. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar (2019) verwacht.

Van ambitie naar resultaat

In navolging van de nationale klimaatambities wil ook Leiderdorp in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Op korte termijn (2025) wil men al 30% CO2 reductie hebben behaald ten opzichte van het jaar 2013. Een stevige uitdaging die dan ook vraagt om een concrete aanpak. Een belangrijke stap zal zijn om in woonwijken het aardgasnet te vervangen voor duurzame warmtebronnen. Maar hoe bepaal je als gemeente wanneer een wijk van het aardgas afgaat?

Slim combineren

De keuze voor Oranjewijk en Doeskwartier West is een kwestie van timing. De 60 jaar oude riolering in de Oranjewijk is op korte termijn aan vervanging toe. Hiervoor staan op korte termijn werkzaamheden gepland waarbij hoogstwaarschijnlijk ook delen van het aardgasnet zullen moeten worden vervangen. Een natuurlijk vervangmoment, waarbij de straten open worden gemaakt en het slim is om direct naar mogelijke alternatieven voor aardgas te kijken. Dit scheelt niet alleen kosten maar ook een hoop ongemak voor bewoners.

Bewoners uit de Oranjewijk en Doeskwartier West kunnen met Omons actief hun stem laten horen. Door hun wensen, behoeften en voorkeuren voor nieuwe energie kenbaar te maken in een eigen online omgeving.