Aardgasvrije wijken: Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

7 JUN 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

Gaat jouw gemeente aan de slag met een proeftuin? Denk dan goed na over lokale verbinding en betrokkenheid van bewoners.

Heeft jouw gemeente de eerste subsidieronde ‘aardgasvrije wijken’ gemist? Niet getreurd want er komt nog dit jaar tweede ronde aan. Wel moeten aanvragen dit keer aan strengere eisen voldoen. Tijdens de tweede ronde verwacht het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een sterkere onderbouwing van het participatievraagstuk en bewonerscommunicatie. Daarnaast wordt een scherpere uitwerking van de uitvoeringsplannen en financiële onderbouwing verwacht. Benieuwd wat dit voor jouw gemeente betekent?

Bij de beoordeling van de aanvragen gaat het ministerie meer eisen stellen aan de kwaliteit van de plannen. Zo moeten gemeenten naast een gedetailleerde uitwerking van de uitvoeringsplannen, een financiële paragraaf en een risicoanalyse overhandigen. Dit in tegenstelling tot de eerste ronden waar toen met name gekeken werd naar verschillende alternatieve warmtetechnieken, om zo te experimenteren met aardgasvrij. Dat aspect blijft overigens ook in de tweede ronde van belang, zegt minister Ollongren.

Participatie en draagvlak

BZK realiseert zich dat de energietransitie zeker niet alleen een technisch vraagstuk is. Mede door bevindingen van het Overlegorgaan van de fysieke leefomgeving (OFL) is er besloten om tijdens de aankomende subsidieronde meer te focussen op aansluiting vinden bij lokale behoeften en draagvlak realiseren onder bewoners. Maar hoe je zorg je ervoor dat bewoners zich ook écht betrokken gaan voelen?

Een gelijk kennisniveau draagt bij aan transparante en gedragen besluitvorming. Begin daarom met heldere en eenduidige communicatie. Denk kritisch na over de boodschap. De inhoud kan per wijk anders zijn. Communiceer een duidelijk doel en bedenk goed wie de afzender van de boodschap moet zijn. Je krijgt immers maar één kans om een eerste indruk te maken.

Sluit daarnaast aan bij lokale initiatieven (coöperaties) en bestaande netwerken. Zij kennen de wijk goed, hebben specifieke kennis en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie binnen een project.

Denk tot slot aan manieren om bewoners tijdens het proces te activeren en betrokken te houden. Dit is één van de grootste, zo niet dé grootste black-box van de energietransitie. Daarmee is het ook interessant om te benoemen in een eventuele subsidieaanvraag.

Programma ‘Aardgasvrije wijken’

Vorig jaar oktober stelde BZK 125 miljoen euro ter beschikking voor het programma ‘Aardasvrije wijken’. De subsidie bleek razend populair. Er kwamen 74 aanvragen binnen en uiteindelijk kregen 32 wijken een subsidie toegekend. Hoeveel subsidie er dit keer beschikbaar wordt gesteld is nog niet bekend. Datzelfde geldt voor de exacte datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend. Maar de verwachting is dat dit in het derde of vierde kwartaal van 2019 zal zijn.

Ben je van plan om een subsidieaanvraag in te dienen? Omons kan helpen om mee te denken over participatie en communicatievraagstukken. Neem contact met ons op:


Mail Jan-Jaap of Mail Joanne