Jeukwoord is oplossing voor succes wijkgerichte aanpak

26 MRT 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

Draagvlak is randvoorwaarde voor succes

Met veel plezier lees ik altijd de columns van Japke-d. Bouma. Voor wie haar niet kent. Zij is eindredacteur bij het NRC, tevens columnist en ooit is zij een persoonlijke kruistocht gestart tegen kantoortaal. Heerlijke scherpe teksten over holle, weinigzeggende termen die te pas en te onpas op menig kantoorvloer worden gebezigd. Niemand weet waar je het precies over hebt maar toch ook weer wel. Volg je me nog?

De energietransitie kent zo zijn eigen pallet aan jeukwoorden. Ik denk aan ‘transitie’, ‘transformatie’ ‘toekomstbestendig’, ‘wijkgerichte aanpak’, ‘transparante besluitvorming’, ‘participatie’, ‘aanjagen’ en ‘versnellen’. We worden er dagelijks mee geconfronteerd en vaak maken we onszelf ook schuldig aan het gebruik of misbruik ervan. Voor mij is dat niet anders! Onze eigen website staat vol met dergelijke termen. Over onze eigen interne presentaties zal ik het niet eens hebben. Maar hé, soms ontkom je er gewoon niet aan.

Randvoorwaarde voor succes

‘Draagvlak creëren’ is ook zo’n voorbeeld. In een hoop woordverkiezingen, jeukwoorden ABC’s en andere lijstjes keert deze jeukerd steeds weer terug. En eerlijk.. hij bekt ook gewoon lekker en doet het tevens erg goed naast termen als: ‘eigenaarschap tonen’, ‘je rol pakken’ en ‘ergens op schieten’. Multidisciplinair dus! Enfin, ik dwaal af.

Maar hoezeer het ook jeukt, draagvlak is een randvoorwaarde voor een succesvolle overstap van aardgas naar duurzame warmte. In het inmiddels beruchte klimaatakkoord wordt daarom expliciet de keuze gemaakt voor een wijkgerichte aanpak en participatie van lokale ‘stakeholders’ binnen dit proces. En met dat proces kun je niet vroeg genoeg beginnen. Te beginnen bij een goede informatievoorziening. Een gelijk kennisniveau draagt bij aan transparante besluitvorming. Niemand wil achteraf het gevoel hebben dat ‘ie niet, of te laat op de hoogte was van de plaatsing van een windmolen in de achtertuin of de keuze voor een warmtenet.

Digitale oplossingen

Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan! Ga maar even draagvlak creëren voor veranderingen waar de meeste mensen niet om gevraagd hebben. Met klassiekers als de bewonersbrief en de buurtavond kom je dan niet meer weg! Mensen moeten en kunnen op andere manieren betrokken worden bij ontwikkelingen in hun eigen omgeving. Digitale oplossingen gaan hierbij een belangrijke rol spelen. Zoals het platform dat Omons heeft ontwikkeld voor gemeenten die samen met bewoners willen werken aan een aardgasvrije buurt. Er is namelijk niks vervelender dan keuzes maken op basis van verschillende verwachtingen. Daar moeten we alleen nog even draagvlak voor creëren. Wat Japke-d. Bouma daar dan ook van moge vinden.

Om alle onduidelijkheid de wereld uit te helpen, hierbij mijn definitie van ‘draagvlak’: We worden allemaal geconfronteerd met een groot probleem dat klimaatverandering heet. Elke oplossing die we hiervoor bedenken is duur en maakt onze levens, in ieder geval op de korte termijn, niet significant beter. Daar balen we allemaal van! Komen tot een situatie, waarbij iedereen begrip heeft voor het ongemak en kosten die horen bij een betere wereld creëren en daar uiteindelijk ook de voordelen van gaat inzien, dat is voor mij draagvlak.