Klimaatakkoord: Geen Temptation Island maar het eerlijke verhaal

5 JUL 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

‘We gaan iedereen verleiden om mee te doen.’ Zo verwoordde minister Wiebes afgelopen week de tactiek van het kabinet om de burger mee te krijgen in de energietransitie. Het klinkt nog wat abstract en vreemd in de oren, de Overheid die gaat verleiden. Ik krijg al snel verkeerde associaties die te maken hebben met een bekend televisieprogramma. Het is een zin die je wellicht eerder van een reclamebureau verwacht. Het geeft aan dat het kabinet, ondanks dit klimaatakkoord nog steeds met ‘de burger’ in haar maag zit.

Men zoekt naar draagvlak maar er ontbreekt inzicht in wat er leeft onder de burgers. Dat zien we nu zeker terug bij de transitie in de wijk. De overheid lijkt het lastig te vinden om de dialoog met de burger aan te gaan. Zolang dat niet gebeurt zal de grootste groep burgers blijven afwachten. Misschien moeten we in plaats van verleiden gewoon het ‘eerlijke verhaal’ vertellen en burgers onderdeel maken van de oplossing?

Met Omons ben ik dagelijks met dit vraagstuk bezig. Ons platform brengt voor gemeenten in kaart welke wensen en behoeften bewoners hebben ten aanzien van energiebesparing en aardgasvrij wonen. Interessant voor de gemeente, die via Omons in contact komt met de burger en inzicht krijgt in wat er leeft onder bewoners. Maar ook voor de bewoner die concrete hulp krijgt bij energiebesparing en uiteindelijk aardgasvrij wonen.

Net als iedereen die dit leest ben je zelf ook bewoner. Grote kans dat je al hebt nagedacht wat de transitie voor jouw situatie betekent. Maar weet jij wat er voor jouw woning nodig is om de stap naar aardgasvrij te maken? Of je daarvoor nu al aanpassingen aan jouw woning wil doen en welke oplossingen je dan voor ogen hebt? Wellicht benader je het liever stap-voor-stap en begin je met de welbekende ‘no regret’ maatregelen (isolatie, elektrisch koken, zonnepanelen).

Ook in mijn eigen woonsituatie probeer ik hier invulling aan te geven. Door te bedenken wat ik en mijn omgeving nodig hebben om duurzame stappen te maken. Het antwoord op deze vraag ben ik je helaas nog verschuldigd, want ook ik ben nog niet aardgasvrij. Ondanks dat ik bezig ben om met mijn VvE zonnepanelen te krijgen, een moeizaam proces, ben ik er ook nog niet over uit wat ik nodig heb om dit wel voor elkaar te krijgen. Maar mocht ik er wel uit zijn, dan zal ik dit zeker delen.

Waar ik wel over uit ben, is dat verleiding mij niet per se gaat helpen. Ik heb liever duidelijkheid, een eerlijk verhaal en het gevoel dat ik onderdeel ben van de oplossing in plaats van het probleem.