Gemeente Leiderdorp, DWA en Omons verkennen met bewoners kansen voor aardgasvrij wonen

11 JUL 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

Bewoners Oranjewijk en Doeskwartier actief betrokken bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening

Een 60 jaar oud rioleringssysteem dat aan vervanging toe is. Een aardgasnet dat op leeftijd begint te raken. En de opgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Een situatie waarmee de gemeente Leiderdorp nu te maken heeft in de Oranjewijk en Doeskwartier. Vervanging van beide netwerken betekent dat op veel plekken in deze wijken de straat zal worden opengebroken. De gemeente ziet in deze noodzakelijke ingreep echter ook een kans om de wijk te verduurzamen. Daarom is de gemeente met onderzoeksbureau DWA, Omons en de bewoners een traject gestart om kansen te verkennen voor een alternatieve energievoorziening.

In opdracht van de gemeente onderzoekt DWA de haalbaarheid van verschillende energieconcepten, waaronder een all-electric oplossing en een (lokaal) warmtenet. Omons levert het online platform waarmee bewoners hun voorkeur voor isolatie- en energiemaatregelen kenbaar kunnen maken. Dit levert de gemeente niet alleen een financieel-technisch plaatje op maar ook inzicht in de wensen en behoeften van bewoners.

“Zowel de bewoners als de gemeente hebben baat bij deze aanpak. Bewoners kunnen zien wat er allemaal kan op het gebied van energiebesparing en aardgasvrij wonen en het levert de gemeente waardevolle inzichten om te zien wat er leeft in de wijk.”

Willem Joosten — Wethouder gemeente Leiderdorp

Actief de wijk in

Om een zo goed mogelijk advies uit te brengen, onderzoekt DWA verschillende woningtypen in de Oranjewijk en Doeskwartier. Eind juni is er gestart met een twintigtal woningopnames om in kaart te brengen wat er al gedaan is aan isolatie- en energiemaatregelen. Dit bepaalt onder andere de warmtebehoefte en daarmee de kansen voor verschillende alternatieven voor aardgas. Tijdens de inspectie kregen bewoners direct een introductie van Omons. Ook wethouder Willem Joosten sloot bij een woningopname aan. Hij was uitermate nieuwsgierig naar de reactie van de bewoners op de aanpak van de gemeente. Die lijkt zeer positief. Zo merkte één van de bewoners op dat Omons bewust maakt van effecten en gevolgen van maatregelen, waardoor je uiteindelijk ook een bewustere keuze kunt maken.

Slim combineren

Vrijwel elke gemeente in Nederland is druk bezig met het opstellen van Regionale energiestrategieën en transitievisies warmte. Heldere visies en plannen voorkomen dat we overhaaste beslissingen nemen. Toch komen er soms kansen langs die je niet kan negeren, zoals in Leiderdorp. Slechts een keer de straat open om de riolering te vervangen en direct de overstap maken naar een duurzame warmtevoorziening. Daarmee voorkom je niet alleen dubbele kosten maar ook een hoop ongemak. Een mooi voorbeeld van slim combineren.
Quote bewoner Doeskwartier: “Wat ik interessant vind aan Omons is dat je kan spelen met verschillende maatregelen en direct effecten voor jouw situatie kan zien. Ook ben ik nieuwsgierig naar de keuzes van buren zodat ik mijn keuzes kan vergelijken.”

Resultaten

De bewoners van de Oranjewijk en Doeskwartier ontvingen de eerste week van juli een brief met een registratiecode voor Omons. Nu kunnen zij zelf aan de slag! In oktober presenteert DWA de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Op basis van de resultaten uit Omons en het onderzoek zal door de gemeente een ontwikkelplan voor de wijk worden gemaakt.

“Wat ik interessant vind aan Omons is dat je kan spelen met verschillende maatregelen en direct effecten voor jouw situatie kan zien. Ook ben ik nieuwsgierig naar de keuzes van buren zodat ik mijn keuzes kan vergelijken.”

Bewoner — Doeskwartier