Waarom de energietransitie wél op schema ligt..

12 SEP 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

Woningeigenaren lopen nog niet warm voor aardgasvrij wonen.
En dat is heel logisch!

In het rapport ‘Onder de pannen zonder gas’ constateert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat er nog beperkt draagvlak is voor aardgasvrij wonen. ‘Hoewel burgers het kabinetsbesluit om volledig in te zetten op aardgasvrij wonen wel accepteren, zijn ze nog niet bereid om nu al op eigen initiatief hun huis aardgasvrij te maken.’ Wel constateert het SCP een run op inductie kookplaten. Ook de warmtepomp is aan een opmars bezig. Eerlijk, daarmee zijn we nog lang niet aardgasvrij maar er is een begin.

De wat negatieve framing in het rapport, die uiteindelijk door diverse media 1-op-1 werd overgenomen, verbaasde mij. Is deze uitkomst zo vreemd? Was de verwachting dat burgers een polonaise zouden lopen toen het kabinet aankondigde dat we na 50 jaar afscheid zouden nemen van aardgas? Niet alleen heeft aardgas onze levens in die tijd makkelijker gemaakt. Ook heeft gas nooit het vervuilende imago van bijvoorbeeld kolen gehad. Dat aardgas wordt nu weggenomen zonder daar direct een goed alternatief voor te bieden. Ondanks dat worden er nu al ruim 2,5 keer zoveel inductiekookplaten verkocht als traditioneel gas (Bron: Natuur en Milieu). In dat licht bezien, gaan de ontwikkelingen en acceptatie juist heel snel.

Hoe kunnen we dan al na 2,5 jaar gaan concluderen dat de Nederlanders nog niet ‘warmlopen’ voor aardgasvrij wonen. Terwijl we in mijn ogen juist heel mooi op schema lopen en getuige zijn van een natuurlijke overgangsfase waarin Nederlanders nu vooral wachten op duidelijke wet- en regelgeving en (lokaal) beleid? Zijn de twijfels van woningeigenaren ten aanzien van betaalbaarheid, toekomstige ontwikkelingen en hun eigen verantwoordelijkheid niet gewoon hartstikke logisch en gerechtvaardigd? Ik denk van wel!

Met Omons zijn we op dit moment actief in enkele buurten die een absolute koplopersrol vervullen in de energietransitie. Zoals in de Oranjewijk in Leiderdorp en Voorkoop in Culemborg, waar de gemeenten bewoners actief betrekken bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening. Via ons platform verkennen de bewoners van die wijken kansen om hun eigen woning en buurt te verduurzamen én kunnen zij voorkeuren voor energiemaatregelen kenbaar maken richting hun gemeente. Zo werken zij actief mee aan een plan voor een aardgasvrije buurt.

Verlopen deze projecten helemaal vlekkeloos? Nee, zeker niet. Ook in deze projecten komen er zorgen naar boven. Daar is in deze fase ook extra aandacht voor. Zoals gezegd, we zijn er nog lang niet. Maar wat we wel zien is dat bewoners door hun betrokkenheid bij het proces en het gebruik van Omons steeds beter geïnformeerd raken over energie. Hierdoor kunnen zij betere afwegingen maken over het verduurzamen van hun woning. Zonder dat dit betekent dat je morgen aardgasvrij hoeft te zijn. De eerste klap is wat dat betreft een daalder waard.