Webinar 26 september

4 SEP 19

DEEL MET JE VRIENDEN OP…

Elke laatste donderdag van de maand een Webinar: Online participatie en ‘slimme data’

Wat? Een 30 minuten demo van het online platform van Omons en kans om live vragen te stellen.
Datum: donderdag 26 september 2019
Tijd: 15.00 – 15.30 uur

Voor iedereen die zich bezighoudt met de energietransitie, aardgasvrije wijken en participatie.

De transitie naar aardgasvrij wonen slaagt alleen als bewoners actief betrokken zijn bij het proces. Dat begint al bij een goede informatievoorziening over duurzaamheid, kosten, technische randvoorwaarden en het participatieproces. Een gelijkwaardig kennisniveau draagt bij aan draagvlak en heldere keuzes voor een nieuwe energievoorziening. Informeer bewoners, verzamel inzicht in voorkeuren en verken kansen voor slimme oplossingen. Omons maakt kennisdeling, sociale interactie en transparante besluitvorming voor gemeenten en buurten mogelijk binnen één platform.

Na dit webinar weet je:

– Hoe Omons bewonersparticipatie mogelijk maakt en een concreet startpunt kan vormen voor een wijkgerichte aanpak;
– Hoe het platform voor elke buurt op maat wordt gemaakt op basis van vooraf gekozen technische, financiële en duurzaamheidsuitgangspunten;
– Hoe gebruikers inzicht krijgen in hun eigen situatie (‘Mijn Woning’) en die kunnen vergelijken met de buurt (‘Mijn Buurt’);
– Hoe de basis wordt gelegd voor draagvlak en transparante besluitvorming;
– Hoe gebruikers (gemeente en bewoners) samen in gesprek kunnen en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen;
– Hoe Omons omgaat met data en privacy van gebruikers.
*Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen

Meer weten?

Benieuwd naar de activiteiten van Omons? Lees meer over participatie in Leiderdorp en de samenwerking met gemeente Eindhoven en Buurkracht