Privacyverklaring Omons

Update: 02-12-2019

Omons lanceert samen met Nederlandse gemeenten een buurtplatform waar bewoners met elkaar kunnen kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen voor hun woningen. Op onze website kom je meer te weten over Omons, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief of voor een event of kun je vragen om contact met je op te nemen.

Als je onze Omons website gebruikt, dan verzamelen wij persoonsgegevens over je, zowel direct (als je bijvoorbeeld een formulier invult) of indirect (via cookies). Omons gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven en doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om deze verzamelde gegevens te beschermen.

We beschrijven in dit document welke gegevens worden verzameld, waarom we de gegevens
verzamelen, hoe lang we de gegevens bewaren, hoe we cookies gebruiken, wat je rechten zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Deze privacyverklaring is aangepast op 2 december 2019. Wat is nieuw?
• De tekst is volledig herzien en verduidelijkt ten opzichte van de versie van juni 2019.

Kijken op de website

Als je op onze website komt, verzamelen we de volgende informatie:
• IP-adres
• Type en taal van de browser
• Welke pagina’s allemaal zijn bezocht

We verzamelen deze informatie om te zien hoe onze website wordt gebruikt en waar onze
gebruikers vandaan komen. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren voor uw gebruikservaring.

De nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We verzamelen daarvoor de volgende
informatie, met jouw toestemming:
• E-mailadres
• Naam

We gebruiken deze informatie om je de nieuwsbrief te kunnen sturen. We bewaren deze gegevens totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Als je je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor de nieuwbrief wilt intrekken, kun je je afmelden via de link in de nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden dan uit de database verwijderd.

Inschrijven voor een evenement of demo

Je kunt je via onze website inschrijven voor een evenement. Daarvoor verzamelen we met jouw toestemming de volgende gegevens:
• Naam (optioneel)
• E-mailadres
• Bedrijf (optioneel)
• Telefoonnummer (optioneel)

Als je je aanmeldt voor een evenement dan gebruik we deze gegevens met het volgende doel:
• Bepalen of je tot de doelgroep van het evenement behoort
• Een uitnodiging sturen
• Het organiseren van het evenement
• Terugkoppeling vragen na afloop van het evenement
• Contact opnemen voor kansen tot samenwerking
• Bijhouden met wie reeds contact is geweest en waarover de contactvraag ging

Afhankelijk van het soort evenement zullen we je vooraf toestemming vragen om je gegevens te vermelden op een gastenlijst die tijdens het evenement zal worden uitgedeeld. Het kan zijn dat het nodig is om je identiteitsbewijs te tonen om toegang te krijgen tot een evenementlocatie. Hiervan zullen we je vooraf op de hoogte stellen. We bewaren je gegevens tot 6 maanden na een event. Je kunt je toestemming om je gegevens te verwerken intrekken door een e-mail te sturen naar: info@omons.nl.

Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het organiseren van het evenement of wanneer dit volgens de wet noodzakelijk is.

Aanvraag om contact op te nemen

Je kunt via onze website een aanvraag doen om contact met je op te nemen. Daarvoor verzamelen we met jouw toestemming de volgende gegevens:
• Naam (optioneel)
• E-mailadres
• Bedrijf (optioneel)
• Telefoonnummer (optioneel)
• Je aanvraag/ idee/ opmerking

Wij gebruiken deze gegevens met het volgende doel:
• Contact op kunnen nemen, zoals gevraagd
• Bijhouden met wie reeds contact is geweest en waarover de contactvraag ging
In dit geval slaan we je gegevens op in ons CRM systeem.

Klanten en contacten

We slaan gegevens van klanten en contacten op in ons Customer Relations Management (CRM) systeem. Ons CRM is een database waarin we alle klantgegevens en contacten met klanten overzichtelijk bij kunnen houden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is of totdat je aangeeft dat je je toestemming hiervoor intrekt. Je kunt je toestemming om je gegevens te verwerken intrekken door een e-mail te sturen naar: info@omons.nl.

Enquêtes

Op onze website kun je deelnemen aan enquêtes. Deze hebben als doel om gebruiksgegevens te verzamelen met als doel productverbetering. De persoonsgegevens die hierbij door de verwerker kunnen worden verwerkt zijn:
• Cookie-bestanden
• Protocol bestanden (IP-adres)
• Andere online gegevens

Doel van deze gegevensverwerking is om de enquêtes goed in te laden in de browser en ervoor te zorgen dat enquêtes slechts één keer per gebruiker kunnen worden ingevuld. Het invullen van enquêtes is volledig anoniem. Wij vragen niet om contact- en persoonsgegevens en we zullen niemand benaderen naar aanleiding van het invullen van een enquête.

Verwerkers

Wij kunnen een derde partij opdracht geven om bepaalde diensten voor ons uit te voeren. Als deze derde toegang heeft tot of gebruik maakt van jouw persoonsgegevens, dan is deze derde partij een verwerker. Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat onze verwerkers de persoonsgegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden verwerken.

Cookies

Onze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies gebruiken we om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om de website goed te laten functioneren. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken maar wel bijdragen aan het optimaliseren van de gebruikerservaring. Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online survey’s te tonen, inschrijvingen voor webinars mogelijk te maken, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Ontvang je liever geen cookies of wil je alle cookies verwijderen? Dan kun je deze uitzetten in de instellingen van je browser, te vinden via het slotje in de adresbalk.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen dan de gemeente zelf. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken en zal worden geblokkeerd wanneer u cookies heeft geweigerd.

Sociale netwerken: deel deze pagina

De sociale media knoppen die boven alle artikelen op deze site staan: “Deel deze pagina via …” maken geen gebruik van cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze sociale media.

Beveiliging

De bescherming van je persoonsgegevens is niet mogelijk zonder beveiligingsmaatregelen. We handhaven ons beveiligingsniveau door te zorgen dat onze software up-to-date is, door alleen beveiligde verbindingen naar onze website toe te staan (we gebruiken https) en door zorgvuldig om te gaan met het materiaal en de mogelijkheden die we aanbieden via de website.

Responsible disclosure

Ondanks onze zorgvuldigheid kunnen wij fouten maken in het beveiligen van onze website. Als je een kwetsbaarheid op onze website ziet, laat het ons dan alsjeblieft weten via: info@omons.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden van welke we een link op onze website hebben geplaatst. We kunnen niet garanderen dat deze derden je privacy voldoende respecteren en je persoonsgegevens met zorg verwerken.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bezoek regelmatig onze website om de laatste versie te raadplegen.

Je rechten

Je kunt bij ons de volgende rechten doen gelden:
• Je kunt inzage vragen tot de gegevens die we over je hebben verzameld
• Je kunt je gegevens laten corrigeren
• Je kunt je gegevens laten verwijderen
Je hebt ook het recht om je toestemming om je gegevens door ons te laten verwerken weer in te trekken. Om je privacy verzoeken uit te laten voeren, of als je vragen hebt over deze verklaring, kun je contact opnemen met info@omons.nl.

Als je een klacht hebt over onze verwerking, dan horen we dat graag en proberen we je tot dienst te zijn. Volgens de Europese privacy wetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij je rechten schenden.

info@omons.nl
Omons B.V.
2e Daalsedijk 6a
3511 EJ Utrecht

 

 

DISCLAIMER

Omons.nl is een initiatief van InEnergie. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Wij streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het
gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Op onze website wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Online communicatie

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Over InEnergie

Omons is onderdeel van InEnergie. Ons adres is 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ, Utrecht. In het Handelsregister van de KvK staan we ingeschreven onder nummer 70012032.