Voor gemeenten

Het online platform om samen met bewoners in jouw gemeente over te stappen op nieuwe energie.

Waarom Omons?

Samen overgaan op nieuwe energie biedt talloze voordelen. Omons helpt gemeenten die samen met bewoners werk willen maken van aardgasvrij wonen. We maken de keuze voor nieuwe energie simpel en helder. Zo komen we samen tot de beste beslissing.

Concreet startpunt

Eén platform voor kennisdeling, interactie en besluitvorming. Voor een wijkgerichte aanpak en aardgasvrij wonen.

Participatie

Betrek bewoners actief bij keuzes voor nieuwe energie. Informeer, inventariseer en co-creëer. Van RES tot Realisatie.

Gedragen besluitvorming

Technische uitgangspunten, financiële inzichten, duurzaamheid en draagvlak vormen de basis voor slimme keuzes.

Doen jouw bewoners al mee?

Bekijk wat Omons voor jouw gemeente kan betekenen. Een online platform waar participatie van bewoners een plek krijgt en de basis wordt gelegd voor gedragen besluiten.

Informeren

Informeren is een eerste stap naar een gedragen plan voor een wijk. Omons biedt bewoners informatie over energiemaatregelen voor hun eigen woning en buurt, specifiek en nauwkeurig.

Raadplegen

Achterhaal wat de wensen en behoeften van bewoners ten aanzien van duurzame energie. Deze informatie vormt belangrijke input voor het opstellen van plannen. Door bewoners via Omons te raadplegen, krijg je inzicht in voorkeuren voor maatregelen.

Co-creatie

Maak gezamenlijk plannen voor het toekomstige energiesysteem. Omons kan co-creatie faciliteren door bewoners individueel en collectief keuzes te laten maken en biedt de gemeente de mogelijkheid om hier actief in deel te nemen, bijvoorbeeld door het aanbieden van subsidiemogelijkheden of het organiseren van collectieve inkoopacties.

Omons functies

Omons helpt bewoners, huiseigenaren en gemeenten bij de, soms complexe, besluitvorming over duurzame energie.

Door heel NL

Omons kan in heel Nederland worden ingezet.

Voor elke buurt

Elke buurt in Nederland kan met Omons werken aan energiebesparing en aardgasvrij wonen.

Samen met bewoners

Welke samenwerking gaat jouw gemeente aan met een buurt? Omons is geschikt voor verschillende participatieniveaus: van Inventarisatie tot co-creatie.

Waarom partners voor Omons kiezen?

Omons werkt samen nauw samen met enkele partners waaronder diverse gemeenten

“Als gemeente Culemborg geloven wij in een actieve rol van bewoners bij keuzes voor een nieuwe energievoorziening.”

Omons is het platform dat ons helpt om bewoners een stem te geven in dit proces.

Jan de Rooij
Projectleider warmtekeuze Culemborg

“Eindhoven is een innovatieve stad. Dit gebruiken we nu om de energietransitie in de wijken, samen met bewoners, handen en voeten te geven.”

Gemeente Eindhoven, Buurkracht en Omons werken in 3 buurten samen om bewoners te betrekken bij keuzes voor aardgasvrij wonen.

Jan van der Meer
Wethouder Eindhoven